+90 216 399 23 24

info@cebecidenetim.com

Müşavirlik

Türkiye'de yatırım yapacak olan yabancı yatırımcılara mevzuat ve muhasebe konularında hizmet vermekteyiz.
Yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştiren şirket ve kurumlara Türk resmi kurumlarından gerekli izinleri olan danışmanlarımız tarafından;

- Mali müşavirlik
- Defter tutma
- Beyanname gönderme

Resmi Kurumlarla ilişkiler hizmetleri verilmektedir.
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için…

Denetim

Denetim sektöründe uzun yıllar tecrübe kazanmış danışmalarımız tarafından denetim ve raporlama faaliyetleri yapılmaktadır.

- Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere, istenilen dönemler itibariyle (aylık, çeyrek, yarı yıl, yıllık),
- Türk vergi mevzuatı
- Uluslar arası standartlar

Ana Şirket ihtiyaçlarına göre gerekli denetimler yapılmakta ve raporlanmaktadır.
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için…

Danışmanlık

Türkiye'de yatırım yapacak olan yabancı yatırımcılara sosyal güvenlik konularında hizmet vermekteyiz.
Çalışacak personelin ücret bordrolarının hazırlanması, verilmesi hizmeti verilmektedir.
Ayrıca sosyal güvenlik kurumu mevzuatında belirlenmiş tüm kurallara ilişkin çalışmaların yapılması, dosyaların hazırlanması ve kurumla gerekli yazışmaların yapılması hizmeti sunulmaktadır.
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için…

KDV İade

Katma Değer Vergisi iadesini nakden veya mahsuben alma olanağı bulunan firmaların iade talep edebilmeleri için KDV uygulama genel tebliğince her iade türü için ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan listelerin Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu sistem formatında hazırlanıp internet vergi dairesi sistemine yüklenilmesi gerekmektedir. Söz konusu listelerin hazırlanması, iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları departmanımızca verilmekte olan hizmetlerdir.